7.5. Oxidy

Obrázek 75-74. Různoměrný vývin hnědě zbarveného krystalu spinelu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

světle hnědý oktaedr spinelu