7.5. Oxidy

Obrázek 75-75. Uspořádání atomů chrómu a železa mezi anintovou kostrou kyslíkových atomů v základní buňce struktury chromitu. Cr je v pravidelné oktaedrické a Fe v tetraedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura chromitu

Schématické uspořádání oktaedrů CrO6 (modré) a tetraedrů FeO4 (oranžové) ve struktuře chromitu, řez (100). Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura chromitu v koordinačních polyedrech podle (100)