7.5. Oxidy

Obrázek 75-76. Difrakční RTG práškový záznam chromitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam chromitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin chromitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,839 21,30 13 1   1   1
2,962 35,15 33 2   2   0
2,526 41,48 100 3   1   1
2,418 43,42 7 2   2   2
2,094 50,57 22 4   0   0
1,711 63,06 11 4   2   2
1,613 67,38 39 5   1   1
1,481 74,30 48 4   4   0
1,416 78,34 2 5   3   1
1,325 84,94 3 6   2   0
1,278 88,87 10 5   3   3