7.5. Oxidy

Obrázek 75-77. Struktura magnetitu je inverzní spinelovou strukturou. Atomy Fe jsou tetraedrické a oktaedrické koordinaci (rozlišeno barevně). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura magnetitu

Schéma koordinačních tetraedrů Fe ve struktuře magnetitu. Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura magnetitu