7.5. Oxidy

Obrázek 75-78. Difrakční RTG práškový záznam magnetitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG dfirakční záznam magnetitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin magnetitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,852 21,25 8 1   1   1
2,967 35,09 30 2   2   0
2,532 41,38 100 3   1   1
2,424 43,30 8 2   2   2
2,099 50,44 20 4   0   0
1,715 62,89 10 4   2   2
1,616 67,23 30 5   1   1
1,485 74,11 40 4   4   0