7.5. Oxidy

Obrázek 75-79. Různoměrný vývin krystalu magnetitu z rastrovacího elektronového mikroskopu, alpská parageneze, Mirošov.

krystal magnetitu z elektronového mikroskopu