7.5. Oxidy

Obrázek 75-8. Vlevo sloupcovitý krystal vyššího křemene (spojka hexagonální dipyramidy a prizmatu), vpravo sloupcovitý krystal nižšího křemene (spojka hexagonálního prizmatu a klence). Podle Ježka (1932).

krystaly nižšího a vyššího křemen