7.5. Oxidy

Obrázek 75-80. Jemně zrnitý agregát magnetitové rudy ze skarnu (Pernštejn).

jemně zrnitý agregát magnetitové rudy