7.5. Oxidy

Obrázek 75-81. Jemně zrnitý agregát magnetitu.

agregát magnetitu