7.5. Oxidy

Obrázek 75-82. Uspořádání atomů hliníku a berylia mezi anintovou kostrou kyslíkových atomů v základní buňce struktury chryzoberylu. Be je v tetraedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura chryzoberylu - základní buňka

Schématické uspořádání koordinačních polyedrů ve struktuře chrysoberylu, řez (010). Vyznačena je základní buňka struktury.

koordinační polyedry ve struktuře chrysoberylu