7.5. Oxidy

Obrázek 75-83. Difrakční RTG práškový záznam chrysoberylu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam chrysoberylu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin chrysoberylu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,709 21,90 2 0   2   0
4,008 25,79 13 1   1   0
3,567 29,05 1 0   2   1
3,444 30,11 1 1   0   1
3,234 32,11 37 1   1   1
2,780 37,54 2 1   2   1
2,738 38,14 1 0   0   2
2,561 40,89 65 1   3   0
2,368 44,38 7 0   2   2
2,354 44,68 5 0   4   0
2,320 45,36 37 1   3   1
2,262 46,58 41 1   1   2
2,163 48,86 6 0   4   1
2,088 50,72 83 1   2   2
2,078 51,00 34 1   4   0
2,006 52,95 4 2   1   1
1,942 54,86 1 1   4   1
1,883 56,73 2 2   2   1
1,871 57,13 9 1   3   2
1,810 59,24 1 2   3   0
1,733 62,17 3 1   5   0
1,703 63,37 1 0   2   3
1,689 63,97 1 1   0   3
1,662 65,11 16 1   1   3
1,652 65,57 17 1   5   1
1,617 67,15 100 2   2   2
1,613 67,36 95 2   4   0
1,589 68,53 2 1   2   3
1,547 70,64 13 2   4   1