7.5. Oxidy

Obrázek 75-85. Dvojčatný srůst a šesterče chrysoberylu. Krystalové tvary: a = {100}, m = {110}, b = {010}, s= {120}. Podle Ježka (1932).

dvojčatné srůsty chryzoberylu