7.5. Oxidy

Obrázek 75-87. Struktura uraninitu - uspořádání v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura uraninitu

Schématické uspořádání koordinačních oktaedrů uranu ve struktuře uraninitu, řez (100). Vyznačena je základní buňka struktury.

koordinační polyedry ve struktuře uranu