7.5. Oxidy

Obrázek 75-88. Difrakční RTG práškový záznam uraninitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam uraninitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin uraninitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,153 32,96 100 1   1   1
2,733 38,21 50 2   0   0
1,933 55,13 50 2   2   0
1,647 65,77 45 3   1   1
1,578 69,05 8 2   2   2
1,367 81,74 10 4   0   0