7.5. Oxidy

Obrázek 75-89. Struktura kupritu - uspořádání atomů v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury kupritu

Tetraedricky koordinované atomu Cu ve struktuře kupritu. Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura kupritu