7.5. Oxidy

Obrázek 75-9. Krystaly nižšího křemene - spojka hexagonáního prizmatu, klenců a trigonálního trapezoedru (plocha x), podle kterého rozeznáme křemen pravý (vpravo) a levý. Podle Ježka (1932).

pravý a levý krystal nízkého křemene