7.5. Oxidy

Obrázek 75-90. Difrakční RTG práškový záznam kupritu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam kupritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin kupritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,020 34,46 9 1   1   0
2,465 42,55 100 1   1   1
2,135 49,54 37 2   0   0
1,743 61,75 1 2   1   1
1,510 72,65 27 2   2   0
1,350 82,98 1 3   1   0