7.5. Oxidy

Obrázek 75-91. Ideálně vyvinuté krystaly kupritu - na okrajích oktaedrického typu, uprostřed s převažující krychlí. Podle Zamarský (1981).

ideální krystaly kupritu