7.5. Oxidy

Obrázek 75-93. Krystal kupritu - převažuje oktaedr doplněný rombickým dodekaedrem. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

oktaedrický krystal červeného kupritu