7.5. Oxidy

Obrázek 75-94. Struktura columbitu - uspořádání atomů v základní buňce. Tantalit je izostrukturní. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura columbitu

Struktura columbitu v řezu (010), schématicky jsou zobrazeny koordinační oktaedry Fe. Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura columbitu podle (010)