7.5. Oxidy

Obrázek 75-95. Difrakční RTG práškový záznam columbitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam columbitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin columbitu (vlevo) a tantalitu (vpravo), podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,150 14,37 9 0   2   0
5,330 19,32 2 1   1   0
3,675 28,17 80 1   1   1  M
3,581 28,93 6 0   4   0
2,977 34,97 100 1   3   1
2,873 36,28 12 2   0   0
2,539 41,26 10 0   0   2
2,501 41,91 12 2   0   1
2,386 44,03 11 0   6   0
2,240 47,07 4 0   3   2  M
2,214 47,66 5 2   3   1
2,087 50,76 5 1   3   2
2,069 51,23 1 0   4   2
2,049 51,77 2 2   4   1
1,903 56,07 4 2   0   2
1,836 58,31 6 2   6   0
1,802 59,52 4 1   5   2  M
1,777 60,45 9 3   3   0
1,738 61,95 24 3   2   1  M
1,726 62,43 16 2   6   1
1,678 64,43 1 3   3   1
1,536 71,23 5 1   3   3
1,487 73,96 3 2   6   2
1,466 75,20 7 1   9   1
1,457 75,75 8 2   0   3
1,437 77,02 1 4   0   0

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,220 14,23 30 0   2   0
5,360 19,21 5 1   1   0
3,695 28,02 100 1   3   0  M
3,615 28,65 12 0   4   0
2,994 34,77 100 1   3   1
2,885 36,12 9 2   0   0
2,678 39,02 1 2   2   0
2,547 41,12 14 0   0   2
2,510 41,75 18 2   0   1
2,409 43,59 12 0   6   0
2,372 44,31 8 2   2   1
2,306 45,65 1 1   5   1
2,254 46,76 4 2   4   0  M
2,226 47,39 2 2   3   1
2,098 50,47 6 1   3   2
2,082 50,89 3 0   4   2
2,062 51,42 6 2   4   1
1,944 54,79 1 1   7   0
1,910 55,85 6 2   0   2
1,848 57,90 10 2   6   0  M
1,816 59,03 6 1   7   1  M
1,786 60,10 20 3   3   0  M
1,751 61,44 12 0   6   2
1,739 61,93 16 2   6   1
1,619 67,07 1 1   1   3
1,544 70,80 8 1   3   3
1,527 71,74 2 3   1   2
1,497 73,36 3 2   6   2