7.5. Oxidy

Obrázek 75-98. Struktura gibbsitu - uspořádání atomů v základní buňce. Atomy Al jsou vyplňují oktaedrické dutiny mezi kyslíky. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura gibbsitu v řezu (100)

Struktura gibbsitu v řezu (001). Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura gibbsitu v řezu (001)

Oktaedry AlO6 jsou společnými hranami propojeny do vrstev, které leží rovnoběžně s (001).

vrstevnatá struktura gibbsitu