7.5. Oxidy

Obrázek 75-99. Difrakční RTG práškový záznam gibbsitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam gibbsitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin gibbsitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,849 21,26 100 0   0   2
4,371 23,62 70 1   1   0
4,319 23,91 50 2   0   0
3,359 30,89 17 2   0  -2
3,312 31,34 30 1   1  -2
3,183 32,64 25 1   1   2
3,105 33,48 13 1   0  -3
2,466 42,54 25 3   1  -1
2,452 42,79 40 0   2   1
2,422 43,34 15 0   0   4
2,385 44,05 55 3   1   1
2,347 44,80 4 1   2   1
2,290 45,99 15 3   1  -2
2,246 46,93 20 0   2   2
2,192 48,16 2 1   2  -2
2,165 48,81 27 3   1   2
2,085 50,82 4 1   1   4
2,049 51,77 40 3   1  -3
2,023 52,47 3 2   2  -2
1,994 53,29 28 0   2   3
1,964 54,20 12 1   2  -3  M
1,920 55,53 15 1   2   3
1,804 59,44 30 3   2  -2
1,752 61,41 30 0   2   4
1,737 62,01 4 1   2  -4
1,697 63,60 4 1   2   4
1,685 64,15 30 3   1   4
1,658 65,32 18 1   3   0  M
1,593 68,34 7 4   1  -4
1,587 68,64 7 3   1  -5
1,574 69,27 16 5   0  -3  M
1,553 70,36 3 2   0  -6