7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-1. Struktura anhydritu - uspořádání atomů v základní buňce. Vápník je v osmičetné koordinaci, síra v tetraedrické koordinaci tvoří skupiny SO4. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury anhydritu

Uspořádání struktury anhydritu v rovině (001), vyznačena je základní buňka.

řez strukturou anhydritu podle (001)

Schematické znázornění síranových tetraedrů a atomů Ca ve struktuře anhydritu, řez (100). Základní buňka je vyznačena.

koordinační tetraedry síry v anhydritu