7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-11. Sloupečkovité krystaly barytu podle osy a. Krystalové tvary: o = {011}, d = {101}, c = {001}. Podle Ježka (1932).

sloupečkovité krystaly barytu