7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-12. Ideální vývin různých typů hojnoplochých krystalů barytu. Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, c = {001}, d = {102}, m = {110}, o = {011}. Podle Ježka (1932).

hojnoploché krystaly barytu