7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-13. Hrubě zrnitý, štěpný agregát narůžovělého barytu (Štěpánovice).

hrubě zrnitý agregát barytu