7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-14. Hrubě zrnitý agregát bílého barytu s fialovými zrny fluoritu.