7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-15. Hrubě zrnitý agregát růžového barytu s dobře patrnou štěpností.

růžový agregát barytu