7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-17. Struktura celestinu - uspořádání atomů v základní buňce. Síra je v tetraedrické koordinaci a tvoří skupiny SO4, atomy Sr jsou v dvanáctičetné koordinaci s kyslíkem. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury celestinu

Uspořádání tetraedrů síry (žluté) a atomů Sr ve struktuře celestinu v řezu (100). Základní buňka je vyznačena.

struktura celestinu v řezu (100)