7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-18. Práškový RTG difrakční záznam celestinu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam celestinu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin celestinu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,230 24,42 11 0   1   1
3,770 27,45 35 1   1   1
3,570 29,02 2 2   0   1
3,433 30,21 30 0   0   2
3,295 31,50 98 2   1   0
3,177 32,71 59 1   0   2
2,972 35,03 100 2   1   1
2,731 38,24 63 1   1   2
2,674 39,09 49 0   2   0
2,582 40,54 6 3   0   1
2,388 44,00 7 1   2   1
2,377 44,21 17 2   1   2
2,253 46,78 18 2   2   0
2,208 47,80 5 1   0   3
2,164 48,83 7 3   0   2
2,141 49,39 25 2   2   1
2,045 51,88 55 1   2   2
2,041 51,99 57 1   1   3
2,006 52,96 40 3   1   2
1,999 53,16 48 4   0   1
1,947 54,70 15 4   1   0
1,857 57,59 7 3   2   1
1,769 60,75 17 3   0   3
1,728 62,35 2 0   3   1
1,715 62,87 3 0   0   4
1,691 63,87 3 1   3   1
1,679 64,38 9 3   1   3
1,640 66,11 5 2   3   0
1,625 66,80 2 5   0   1
1,604 67,79 7 1   1   4
1,601 67,93 15 4   2   1
1,596 68,17 10 2   3   1
1,555 70,23 11 1   3   2