7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-19. Sloupcovité ideálně vyvinuté krystaly celestinu protažené podle osy a. Krystalové tvary: o = {011}, b = {010}, c = {001}, d = {102}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly celestinu