7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-2. Práškový RTG difrakční záznam anhydritu pro Co záření. Změřeno na difraktometru Stadi P, STOE.

práškový RTG difrakční záznam anhydritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin anhydritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,879 26,67 5 1   1   1
3,499 29,62 100 0   2   0  M
3,121 33,31 2 0   0   2
2,849 36,59 29 0   1   2
2,797 37,30 3 1   2   1
2,473 42,40 7 2   2   0
2,328 45,19 20 2   0   2  M
2,209 47,77 20 2   1   2
2,184 48,36 8 3   0   1
2,086 50,77 8 1   3   1
1,994 53,31 4 1   0   3
1,939 54,95 3 2   2   2
1,918 55,61 1 1   1   3
1,869 57,18 16 0   3   2
1,853 57,74 3 3   2   1
1,750 61,48 11 0   4   0
1,748 61,55 10 4   0   0
1,732 62,17 1 1   2   3
1,648 65,73 15 2   3   2
1,594 68,25 2 3   3   1
1,565 69,73 4 2   4   0  M