7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-21. Paralelní srůst několika tabulkovitých krystalů celestinu modré barvy. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

modrý krystal celestinu