7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-22. Struktura anglesitu - uspořádání atomů v základní buňce. Síra je v tetraedrické koordinaci a tvoří skupiny SO4. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury anglesitu

Uspořádání tetraedrů síry (žluté) a atomů Pb ve struktuře anglesitu v řezu (100). Základní buňka je vyznačena.

struktura anglesitu - řez (010)