7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-24. Tabulkovitý a sloupcovitý ideálně vyvinutý krystal anglezitu. Krystalové tvary: d = {102}, y = {122}, c = {001}, m = {110}, z = {111}, o = {011}. Podle Ježka (1932).

tabulkovitý a sloupcovitý krystal anglesitu