7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-25. Ideálně vyvinuté sloupcovité krystaly anglezitu. Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, c = {001}, m = {110}, p = {324}, d = {102}, z = {114}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly anglezitu