7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-26. Krystal průhledného anglezitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystal průhledného anglezitu