7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-27. Při zahřátí sádrovce na asi 60° C odchází ze struktury 1,5 molekuly vody a vzniká hemihydrát - bassanit. Kolem teploty 100° C pak vzniká bezvodý anhydrit. Podle Yang, Howie, Zussman (1998).

průběh dehydratace sádrovce