7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-28. Struktura sádrovce je vrstevnatá podle (010). Síra je v tetraedrické koordinaci a tvoří skupiny SO4, atomy Ca jsou v osmičetné koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura sádrovce v řezu podle (100)

Uspořádání tetraedrů síry (žluté) a atomů Ca ve struktuře sádrovce v řezu (001). Základní buňka je vyznačena.

struktura sádrovce v řezu (001)

 Vrstevnatá struktura sádrovce s vyznačenými tetraedry síranových skupin.

vrstevnatý charakter sádrovcové struktury v řezu (100)