7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-30. Tabulkovité krystaly sádrovce s převažujícím pinakoidem b = {010} nebo prizmatem m = {110}. Podle Ježka (1932).

tabulkovité krystaly sádrovce