7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-33. Průhledný tabulkovitý krystal sádrovce. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

průhledný krystal sádrovce