7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-34. Agregát krystalů sádrovce, šedá barva je způsobena jemným pigmentem jílových příměsí.

krystalický agregát šedého sádrovce