7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-38. Uspořádání atomů v základní buňce struktury chalakantitu. Síra (žluté kuličky) je v tetraedrické koordinaci a tvoří skupiny SO4. Měď představují červené kuličky. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury chalkantitu

Struktura chalkantitu v řezu (001) - schématicky jsou vyznačeny tetraedry síranové skupiny a některé atomy mědi v koordinačních oktaedrech. Základní buňka je vyznačena.

struktura chalkantitut v řezu (001)

 Koordinační polyedry ve struktuře chalkantitu - řez (010).

schématická struktura chalkantitu v řezu (010)