7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-4. Sloupcovité krystaly anhydritu protažené podle osy b. Krystalové tvary: r = {101}, s = {011}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly anhydritu