7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-42. Uspořádání atomů v základní buňce struktury melanteritu - řez (010). Síra je v tetraedrické koordinaci a tvoří skupiny SO4. Atomy Fe jsou ve dvou typech strukturních pozic. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buˇbka struktury melanteritu - řez (010)

Struktura melanteritu v řezu (001) - schématicky jsou znázorněny tetraedry síranové skupiny. Základní buňka je vyznačena.

struktura melanteritu v řezu (001)

 Koordinační polyedry ve struktuře melanteritu - řez (001). Zřetelně jsou vidět atomy Fe ve dvojí koordinaci.

koordinační polyedry ve struktuře melanteritu