7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-45. Uspořádání atomů v základní buňce struktury epsomitu - řez (001). Síra je v tetraedrické koordinaci a tvoří skupiny SO4. Atomy Fe jsou oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura epsomitu v řezu (001)

Struktura epsomitu v řezu (001) - schématicky jsou znázorněny tetraedry síranové skupiny. Základní buňka je vyznačena.

koordinační tetraedry síry ve struktuře epsomitu

 Koordinační tetraedry síry a oktaedry železa v řezu (100). Modré kuličky atomů kyslíku reprezentují molekuly vody.

koordinační polyedry ve struktuře epsomitu