7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-47. Ideálně vyvinutý krystal epsomitu. Krystalové tvary: m = {110}, z = {111}, n = {101}. Podle Ježka (1932).

krystal epsomitu