7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-48. Jehlicovité krystaly bílého epsomitu. Podle Ïuïa, Rejl, Slivka (1990).

jehlicovitý agregát epsomitu