7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-49. Struktura krokoitu v řezu (010). Chróm je v tetraedrické koordinaci a tvoří skupiny CrO4. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura krokoitu v řezu (010)

Struktura krokoitu v řezu (100) - schématicky jsou znázorněny tetraedry Cr. Základní buňka je vyznačena.

tetraedry Cr ve struktuře krokoitu